Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

twojmarket.com.pl

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Krzysztof Sajdak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF SAJDAK FPH "MAREX" wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Moczarki 3, 34-600 Limanowa, NIP 7371910444, REGON 492759531, adres poczty elektronicznej: twojmarket@interia.com, numer telefonu kontaktowego: +48 723 950 665 - zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO.

 

1.3. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem: a. zawierania umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia takich umów. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu.

b. obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. 

2. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie: 


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych 

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tych umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO

Dane są przechowywane przez okres do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy, tak Użytkownika, jak i Administratora, w zależności które nastąpi później. Podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata.

imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, adres zamieszkania/siedziby/dostawy,
NIP

Marketing bezpośredni (np. newsletter)

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

numer telefonu, adres e-mail

Wyrażenie opinii o zawartej umowie sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

adres e-mail

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi przechowywanie ksiąg podatkowych lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby/
dostawy), nazwa firmy oraz NIP


3. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE

 

Dane osobowe Użytkowników Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

a. przewoźnicy / kurierzy
b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

c. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, np. dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, biuro księgowe, kancelaria prawna.

4. PROFILOWANIE W SKLEPIE

4.1. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania w celu marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie. Efektem profilowania może być np. przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom danej osoby.

4.2. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka lub jego przeglądanie, przez analizę dotychczasowej historii zakupów.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW 

 

5.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 


5.2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


5.3. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa). 


5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności. 

6. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

6.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci telefonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

6.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach: identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani, zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia, zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy elektronicznych, dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu (za pomocą narzędzi śledzących).

6.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu. W braku wyrażenia zgody na stosowanie plików Cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami Cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.

 

6.5. Administrator może korzystać w Sklepie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych). W takim przypadku dane pozyskiwane przez Administratora za pomocą strony mogą być przekazywane do państw trzecich z uwagi na siedzibę podmiotów dostarczających ww. narzędzia informatyczne (np. Stany Zjednoczone). Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o aktywności na stronie Sklepu - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl